Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

 SDH CHOTĚMICE

Chotěmic je jméno staročeského vladyckého rodu. Ve znamení měl a dodnes má štít s příčnými červeno-žluto-bílými pruhy a znamení vylétající husy. První písemný záznam je uváděn již roku 1381. Chotěmice byly v té době vladycké sídlo s tvrzí. Vladycký rod z Chotěmi byl připomínán i několikrát v období husitských válek.

V roce 2007 jsme se zúčastnili 20 soutěží z toho 10 patřilo do THL. V květnu jsme zahájili sezónu na okrskové soutěži, jejíž pořadateli jsme se stali my v Chotěmicích. Tuto soutěž jsme vyhráli a tím jsme si zajistili účast na okresní soutěži v Bechyni. Družstvo něžného pohlaví vložilo do požárního útoku, běhu na 100 m překážek i do štafety všechny své síly a dosáhlo nejlepšího výsledku. 1. místo ženám poskytlo možnost postupu na krajské utkání do Strakonic. Tuto možnost musely bohužel odmítnout, z důvodu svatby jejich členky. Letos hasičky dosáhly nejlepšího času ve Zhoři a to 21:82s. Obě družstva mužů měla nejrychlejší útok v Košicích. Muži „A“ sestříkli terče v čase 19:25s a mužům „B“ se červené světýlko na terčích rozsvítilo v 19:83s. V Soběslavi se konala soutěž na nástřikové terče. V obou kategoriích se naše družstva objevila na výsledkové listině na 1. místě. Ženy naplnili 10 litrové terče za 26:16 sekund a muži „A“ za 24:95s. Odtud jsme si přivezli největší vítězné poháry a ceny v tomto roce. Nejdále jsme jeli až do Širokého Dolu u Svitav na celorepublikovou soutěž nesoucí název Memoriál V. I. Lenina. 15. září jsme pořádali 4. ročník soutěže O pohár SDH Chotěmice. Byla to 9. soutěž ze série THL. Bohužel na domácí půdě se nám nedařilo. Muži „A“ si odnesli pohár za 3. místo, které ženám uteklo o pouhou setinu vteřiny. Večer byl zakončen pouťovou taneční zábavou. Nejvýznamnější akce této sezóny byla o týden později ve Zhoři u Tábora. Zde byla poslední možnost ovlivnit celkové pořadí THL. Ženy ani muži bohužel loňský titul vítěze neobhájili, ale z 2. místa se také radovali. Z celkového počtu 41 mužských a 17 ženských družstev to byl obdivuhodný výkon, na který jsme my i naše obec Chotěmice velmi hrdí. Letos jsme se mohli pyšnit tím, že vítězný útok našich hasiček z noční soutěže v Tučapech byl jako první spot z požárního sportu v českých dějinách vysílaný v hlavním sportovním zpravodajství na ČT1.

V roce 2006 jsme se rozšířili o 1 soutěžní družstvo – tzv. tým „B“ . Zúčastnili jsme se 16 soutěží, z toho bylo 9 zařazeno do Táborské hasičské ligy (THL). Ta byla tohoto roku založena pro družstva z táborského okresu. Rok 2006 byl pro nás velmi úspěšný. Naše družstvo žen i mužů „A“ získalo největší součet bodů, a proto se pyšní titulem Vítěz THL pro rok 2006. Ženy nejlépe zaběhly na noční soutěži v Tučapech s časem 20:95s, muži „A“ ve Zhoři s časem 19:58s a muži „B“ v Chrboníně s časem 22:02s. Sezónu jsme ukončili jako každý rok v prosinci na mikulášské soutěži v Českém Rudolci, kde sníh ani mráz nezabránil našemu družstvu žen zvítězit.

V roce 2002 sbor přibral 14 mladých členů, tím se celkový počet zvýšil na rovných 40. V tomto roce se začalo soutěžit. Původní tým se skládal ze 2 rozvětvených rodin Smolíků z dolní polomy a Machů z horní polomy. Musím podotknout, že mezi sebou nikterak nesoupeřily a byly dobrými přáteli. Časem se tým rozšiřoval o přítelkyně a přátelé z nejbližšího okolí. První okrskové soutěže v Tučapech se zúčastnilo pouze družstvo mužů, kde bohužel moc neuspělo. Nikdo nesmutnil. Následující soutěže ve Dvorcích se však zúčastnilo i družstvo žen. To zahájilo svou sportovní kariéru excelentně. Z 9 ženských družstev to naše zvítězilo s časem 29:06 sekund. Tento rok chlapci nedosahovali nejlepších výsledků, což se nedá říci o družstvu žen, které se většinou dostalo mezi první pětku. Tým z Chotěmic se také účastnil několika soutěží v disciplíně běh jednotlivců na 100 metrů s překážkami, např. v Kamenci u Poličky (noční soutěž), v Borovanech u ČB, a v Táboře, kde v průběhu Táborských slavností usiloval o pohár starosty města. Několikrát se náš tým dostal i do kontaktu s opravdovým požárem. Zasahoval v naší obci i v blízkém okolí. I při ničivých záplavách v roce 2002 jsme byli zapotřebí. Pomáhali jsme obyvatelům sousední obce Budislavi.

Během let se na návsi vybudovala hasičská schráň a vodní nádrž. Roku 1968 byla odvezena stará stříkačka k požárnímu útvaru Tábor na náhradní díly a téhož dne byla přivezena motorová stříkačka PS-12. O 8 let později národní výbor koupil terénní vozidlo Gaz pro účely požárního sboru. Později SDH vlastnilo vůz Škoda 1203. V současnosti má sbor Avii 21 – Furgon vlastnoručně předělaný na hasičské vozidlo.

Jak už to bývá na vsích, lidé se rádi sdružují do dobrovolných spolků. Nejinak tomu bylo i v Chotěmicích. V červenci roku 1929 bylo v obci navrženo založení sboru dobrovolných hasičů. Byl pozván starosta hasičské župy Jungmannovy v Soběslavi, aby navrhovatelům sdělil, čeho je třeba ke zřízení sboru. Dne 6. ledna 1930, po splnění všech podmínek, se obecní výbor jednoznačně usnesl zřídit v obci sbor dobrovolných hasičů. Koupil sboru potřebné hasicí náčiní v hodnotě 50 000 Kčs a stříkačku od zemského správního výboru. Vše bylo stvrzeno podpisy 18 zakládajících členů na zřizovací listině. V květnu 1930 se konala v obci velká sláva. SDH byla oficiálně předána stříkačka značky Mára. Tento den provázel bohatý program: slavnostní pochod pro stříkačku a její předání, proslov zemského dozorce a starosty obce, složení slibu hasičů, zkušební požární poplach, zahradní koncert s vystoupením členek ze Sokola a večerní taneční zábava. Členové SDH slíbili, že budou dobrovolně chránit majetek a životy svých bližních.

Obec se nachází na rozhraní táborského a jindřichohradeckého okresu. Roku 1890 měla obec 51 domů a 314 obyvatel, jednotřídní školu a kapli sv. Ludmily. Během 110 let se lidé přesidlovali k větším městům, což mělo za následek snížení počtu obyvatel. V současné době zde žije přibližně 130 obyvatel. Nedaleko odtud je zámek Červená Lhota, kde se každý rok koná Pohádkové léto pořádané chotěmickým umělcem Václavem Koubkem.                                                                    

 

Jako se během naší působnosti měnili členové sboru, tak se i upravoval výkon naší požární stříkačky. První rok jsme startovali s klasickou PS-12. Druhý rok prodělala první úpravu motoru a čerpadla. Další 3 roky (2005 - 2007) jsme soutěžili s hasicí stříkačkou o objemu 1500 cml. Do nové sezóny 2008 jsme nastoupili s novou, ještě silnější mašinou. V současnosti běháme s motorem o objemu 2005 cml. Tento sport není pouze o vybavení sboru, ale hlavně o sehranosti 7 lidí. Po správné a rychlé spolupráci všech sedmi členů družstva následuje radost z dosaženého úspěchu. A těch nebylo také pomálu.  

Během 9 let naší působnosti v požárním sportu moc věcí nezůstalo původních. Změnilo se obsazení družstev, někteří z nás dokonce vstoupili do svazku manželského či splodili potomky - následovníky naší generace. Vybavení se také zdokonalilo. Jediné co zůstalo a je nám stále vlastní je láska k požárnímu sportu. Ten totiž neděláme jenom kvůli úspěchům, ale protože se rádi bavíme s přáteli, kterých v tomto okruhu lidí máme opravdu hodně.

 

 

                                                                      Marcela Smolíková (Fialová), Dana Machová